Old Fashioned Melody

Old fashioned Melody-เพลงพระราชนิพนธ์
เพลงพระราชนิพนธ์”เพลงเตือนใจ”ห­รือ”Old fashioned Melody”ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอัง­กฤษด้วยพระองค์เอง ส่วนคำร้องภาษาไทย”เพลงเตือนใจ”­โดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และ มล.ประพันธ์ สนิทวงศ์ -VDO. จ ากอัลบั๊ม “คาราโอเกะ รวมเพลงพระราชนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์” H.M.BLUES KARAOKE ผลิตจำหน่ายเมื่อต้นปี พ.ศ.2552

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *